IACA.OR.ID

"Safety is a value, Convenience and Costumer Satisfication is meant goal"

KEGIATAN TAHUNAN IACA

Kegiatan Tahunan IACA

Rapat Koordinasi (RAKOR)

 1. RAKOR adalah rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh DPP yang dihadiri oleh Pengurus DPP, Badan Pengembangan Profesi, serta Ketua DPC atau pengurus DPC yang mewakili apabila dianggap perlu
 2. Apabila dianggap perlu peserta RAKOR dapat dihadiri Badan / Lembaga lain.
 3. Apabila diperlukan Badan Pengembangan Profesi juga dapat memprakarsai RAKOR.
 4. RAKOR diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 tahun.

 

Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)

 1. RAKERNAS  diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 tahun.
 2. RAKERNAS  berwenang mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan program umum organisasi dan mengambil keputusan-keputusan dalam rangka pelaksanaan program umum organisasi selanjutnya.
 3. RAKERNAS berwenang menentukan langkah/strategi dalam pelaksanaan Program Umum IACA  dan menentukan langkah/strategi lainnya  sehubungan  dengan  tujuan, tugas  pokok, serta fungsi IACA.
 4. Keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam RAKERNAS tidak boleh bertentangan dengan keputusan forum permusyawaratan organisasi yang lebih tinggi.
 5. RAKERNAS  diikuti oleh DPP IACA dan Ketua DPC IACA  dan atau pengurus  dan anggota yang ditunjuk DPC IACA.

 

Rapat  Dewan Pimpinan Pusat (RAPIMPUS)

 1. RAPIMPUS  diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
 2. RAPIMPUS sekurang-kurangnya  dihadiri  oleh lebih  dari  separuh  DPP IACA atau dapat juga dihadiri oleh Ketua DPC atau yang ditunjuk apabila dipandang perlu oleh DPP IACA.
 3. RAPIMPUS berwenang  menentukan langkah, strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan Program Kerja Tahunan ( Rencana Kerja Tahunan ) DPP IACA.
 4. Keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam RAPIMPUS  tidak boleh bertentangan dengan keputusan forum permusyawaratan yang lebih tinggi.
 5. Apabila dipandang perlu pengurus DPP IACA dapat mengusulkan RAPIMPUS untuk membahas permasalahan yang mendesak.

 

Rapat Badan Pengembangan Profesi

 1. Rapat Badan Pengembangan Profesi  diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun.
 2. Rapat Badan Pengembangan Profesi bertugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kode Etik Profesi Pelayanan Komunikasi Penerbangan.
 3. Keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam Rapat Badan Pengembangan Profesi tidak boleh bertentangan dengan keputusan forum permusyawaratan organisasi yang lebih tinggi